2 months ago

Warto grać międzysektorowo! To, że warto Kolejny raz pokazały przasnyskie organizacje pozarządowe. Zobaczcie sami, jak społeczniczki i społecznicy radzili sobie podczas podchodów dla NGO. Oprócz zadań sprawnościowych musili zmierzyć się z pytaniami z ustaw związanych z trzecim sektorem. Poszło wyśmienicie!

2 months ago

Dziś na seminarium dla pełnomocników NGO z subregionu ostrołęckiego, które było zorganizowane przez Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum Animacji i Wsparcia dla Społeczności Lokalnej prezentowane było jak dobry przykład. O Centrum opowiadali Marta Przewodowska, pełnomocnik burmistrza ds. NGO w Przasnysz i Grzegorz Herubiński, prezes zarządu Federacji ROSA

2 months ago

Pierwsi zaintersowani FiO Mazowsze Loklanie. Mieszkańcy Osiedla Zawodzie wpadli do nas po poradę.

2 months ago

Spotkanie z ciechanowskimi społeczniczkami i społecznikami w Ościsłowie

2 months ago

Dziś w Oscislowie na drzewach wyrosły koperty . W oczekiwaniu na Ciechanowskie organizacje pozarządowe. Co w nich jest?

« 2 of 22 »