2 months ago

Konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

Działając na podstawie Uchwały Nr LIV/348/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do udziału w konsultacjach projektu uchwałyProgramu Współpracy Miasta Przasnysz z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

Termin konsultacji: od 7.11.2018 roku do 14.11.2018 roku do godz. 10:00

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz mieszkańców i miasta Przasnysz.

Formy konsultacji:

wyrażenie pisemnej opinii na załączonym formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 i skierowanie do Urzędu Miasta Przasnysz, ul. Jana Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz w terminie do dnia 14 listopada 2018 roku do godz. 10:00,

wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 i przesłanie na adres See more

2 months ago

Ważne szkolenie

W Przasnyszu szkolimy organizacje i instytucje ze zmian we wzorach ofert, umów i sprawozdań w zlecaniu zadań publicznych 🙂

2 months ago

Zapraszamy NGO i GRUPY NIEFORMALNE na szkolenie 19 -20 listopada
Komunikacja w mediach społecznościowych. Budowanie społeczności zaangażowanej w działania idee organizacji

Zapisy osobiście lub w centrum pod numerem 535451553

Komunikacja w mediach społecznościowych to już bardziej obowiązkowy punkt w marketingu i budowaniu marki, niż luksus. Dla NGO jest to doskonałe miejsce do budowania społeczności zaangażowanej w działania i idee organizacji – w dodatku niskobudżetowe.
Podczas warsztatów z zakresu komunikacji w mediach społecznościowych poznasz narzędzia ułatwiające pracę, tajniki funkcjonowania takich portali jak Facebook oraz Instagram, dowiesz się jak tworzyć angażujące treści budujące społeczność, otrzymasz dawkę inspiracji w postaci dobrych praktyk.

Szkolenie poprowadzi Olimpia Jenczek – specjalista do spraw kreowania wizerunku w sieci.

Dzień 1. 19 listopada 2018
Część „Facebook od postaw” oraz „Narzędzie przydatne w Social Media”

12:30 – 12:45 – wprowadzenie
12:45 – 13:30 – Portale społecznościowe w pigułce
13:30 – 15:00 – Facebook cz. 1
15:00 – 15:15 – przerwa
15:15 – 17:15 – Facebook cz. 2
17:15 – 17:30 – przerwa
17:30 – 19:00 – Narzędzie przydatne w Social Media (np. Canva, Trello, aplikacje)

Dzień 2. 20 listopada 2018

Część „Komunikacja na Instagramie” oraz „Jak tworzyć angażujące InstaStories?”

10:00 – 12:00 – Komunikacja na Instagramie
12:00 – 12:15 – przerwa
12:15 – 14:30 – WARSZTATY: Jak See more

2 months ago

Spotkanie NGO i grup nieformalnych w Makowie Mazowieckim i Przasnyszu

2 months ago

Ważna informacja dla NGO

Panie i Panowie, miło nam obwieścić, iż w tym roku uruchomimy konkurs w ramach #FIO2019! 😀😊
Zanim to nastąpi chcemy skonsultować z Wami regulamin kolejnej edycji. Co na przykład chcemy w niej zmienić?
👉 nowy system oceny wniosków,
👉 wydłużenie terminu realizacji projektów (do 24 miesięcy),
👉 możliwość wydatkowania środków poza granicami Polski,
👉 zwiększenie liczby dotacji dzięki obniżeniu maksymalnej kwoty rocznej,
Zapraszamy na https://niw.gov.pl/konsultacje-spoleczne-fio-2019/. Na Wasze opinie czekamy pod adresem fio@niw.gov.pl do 15 listopada 2018 r.

« 2 of 28 »