GRZEGORZ HERUBIŃSKI – Prezes Zarządu

Animator społeczny. Ma wykształcenie wyższe – jest pracownikiem socjalnym i specjalistą komunikacji społecznej. Doświadczony dziennikarz prasy lokalnej. W 2016 roku animował  środowisko organizacji pozarządowych z Makowa Mazowieckiego w ramach projektu „Wspólnie znaczy lepiej” finansowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Specjalista ds. budowy partnerstw lokalnych w projekcie Fundacji Fundusz Współpracy „Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Jako lider grupy nieformalnej zrealizował projekt „Zielona wspólnota” finansowany z programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie.

Agnieszka Mioduszewska– Skarbnik

Społeczniczka, skarbnik Federacji ROSA i skarbnik Klubu Sportowego Koszykarzy na Wózkach Black Dragons. Od przeszło 6  lata realizuje zadanie publiczne pt: Przygoda z Koszykówką współfinasowane ze środków  Miasta Przasnysz, w którym to organizuje treningi i mecze dla osób niepełnosprawnych. Wolontariuszka wielu akcji społecznych. Jako skarbnik nadzoruje pod względem finansowym realizację zdań publicznych realizowanych przez Federację jak i Klub Sportowy.

Krzysztof Żmijewski – Członek Zarządu

Prezes Przasnyskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego Rodzin Abstynenckich „Orlik” od lat wspierającego  rodziny zmagające się z chorobą alkoholową, realizator wielu zadań publicznych  o tematyce profilaktyki uzależnień, finansowanych przez Miasto Przasnysz.

Małgorzata Brzeźińska
komisja rewizyjna

Maria Wysk
komisja rewizyjna

Lilla Długowska
komisja rewizyjna