Federacja ROSA

Łączymy i wspieramy organizację pozarządowe!

Federacja Rosa

Kilka słów o nas

Federacja Ruch Organizacji na rzecz Społecznej Aktywności ROSA w Przasnyszu istnieje od czerwca 2015 roku. Jest niezależną organizacją pozarządową, która wspiera wszelką aktywność obywatelską – w tym organizacje pozarządowe oraz inicjatywy społeczne – w ich działaniach na rzecz dobra publicznego.

Federacja Rosa

Centrum animacji

Federacja od 2016 roku prowadzi centrum organizacji pozarządowych pod nazwą Centrum Animacji i Wsparcia dla Społeczności Lokalnej w Przasnyszu, którego misją jest podniesienie kompetencji organizacji pozarządowych i grup nieformalnych poprzez program szkoleń, doradztwa i wsparcia animacyjnego.

0
rok założenia