Centrum Animacji

Centrum Animacji i Wsparcia dla Społeczności Lokalnej w Przasnyszu

Federacja od 2016 roku prowadzi centrum organizacji pozarządowych pod nazwą Centrum Animacji i Wsparcia dla Społeczności Lokalnej w Przasnyszu, którego misją jest podniesienie kompetencji organizacji pozarządowych i grup nieformalnych poprzez program szkoleń, doradztwa i wsparcia animacyjnego.

Głównym celem naszego działania jest zwiększenie efektywności rozwiązywania problemów społecznych dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu możliwości i sił tkwiących w społeczeństwie. Metodami, dzięki którym realizujemy nasze założenia i cele są przede wszystkim: informacja, poradnictwo, konsultacje, szkolenia, publikacje. 
W ramach współpracy udostępniamy przasnyskim organizacjom przestronną salę spotkań dla maksymalnie 40 osób, wyposażoną w profesjonalny sprzęt audiowizualny, tj. laptop, rzutnik, tablicę flipchart, skaner.
Sala wyposażona jest w wygodne meble, naczynia do „serwisu kawowego”, czajnika/warnika co gwarantuje komfortowy i profesjonalny efekt prowadzonych spotkań. Salę udostępniamy w godzinach funkcjonowania biura tj.: 9.00-17.00 w Przasnyszu przy ulicy Św. Wojciecha 3 lok. 1,  w pozostałych przypadkach inne terminy i godziny wynajęcia sali należy uzgodnić telefonicznie.