Członkowie

Członkowie Federacji

Przasnyskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Rodzin Abstynenckich, ,,ORLIK”

Członkowie Federacji

Przasnyskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej

Członkowie Federacji

Stowarzyszenie Oświatowe ,,Grono"

Członkowie Federacji

Fundacja Przasnyska

Członkowie Federacji

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „JESTEM”

Członkowie Federacji

Klub Sportowy Przaśnik Przasnysz