O nas

Federacja ROSA

Federacja Ruch Organizacji na rzecz Społecznej Aktywności ROSA w Przasnyszu istnieje od czerwca 2015 roku. Jest niezależną organizacją pozarządową, która wspiera wszelką aktywność obywatelską – w tym organizacje pozarządowe oraz inicjatywy społeczne – w ich działaniach na rzecz dobra publicznego. Związek stowarzyszeń łączy 6 organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu przasnyskiego: Przasnyskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Rodzin Abstynenckich, ,,ORLIK”,  Stowarzyszenie Oświatowe ,,Grono”, Przasnyskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „JESTEM”, Fundacja Przasnyska, Klub Sportowy Przaśnik Przasnysz.