Zarząd Federacji

Prezes Zarządu

GRZEGORZ HERUBIŃSKI

Animator społeczny. Ma wykształcenie wyższe – jest pracownikiem socjalnym i specjalistą komunikacji społecznej. Były dziennikarz prasy lokalnej. Od 2016 roku  animuje środowiska lokalne na terenie Północnego Mazowsza. Członek Przasnyskiej Rady Pożytku Publicznego

Skarbnik

Agnieszka Mioduszewska

Społeczniczka, skarbnik Federacji ROSA. Wolontariuszka wielu akcji społecznych. Jako skarbnik nadzoruje pod względem finansowym realizację zdań publicznych realizowanych przez Federację. Członkini Przasnyskiej Rady Pożytku Publicznego.

Członek Zarządu

Krzysztof Żmijewski

Prezes Przasnyskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego Rodzin Abstynenckich „Orlik” od lat wspierającego  rodziny zmagające się z chorobą alkoholową, realizator wielu zadań publicznych  o tematyce profilaktyki uzależnień, finansowanych przez Miasto Przasnysz.